Obchodní podmínky pro nákup a prodej razítek

Prodávající:   
Lukáš Briestenský, náměstí Míru 1003 Mladá Boleslav 293 01
  IČ: 489 40 283

 

 1. Způsob objednávání: zákazník si vybrané razítko objednává buď osobně na adrese provozovny prodávajícího – Pražská 68 Benátky nad Jizerou 294 71 a to v běžnou pracovní dobu. Objednávka je vždy sepsána písemně. Druhou možností je objednávat razítka elektronickou objednávkou na www.razitkabnj.cz. V obou případech vzniká po ukončení objednávky mezi prodávajícím a kupujícím platný smluvní vztah.

 2. Prodávající je povinen: dle objednávky zákazníka řádně vyhotovit jeho objednávku a zboží zákazníkovy doručit tak, jak bylo smluvenou.

 3. Předávání zakázek: prodávající předá hotovou zakázku kupujícímu dle jeho výběru, a to:
      a) Osobní vyzvednutí zakázky na adrese provozovny v Benátkách nad Jizerou
      b) Doporučenou poštou
  V obou případech zákazník obdrží daňový doklad s názvem a popisem výrobku. Tento daňový doklad slouží zároveň jako záruční list.

 4. Platební podmínky: Kupující má možnost zaplatit za objednané zboží v hotovosti na adrese provozovny prodávajícího, nebo může zaplatit převodem na účet prodávajícího. Pokud se zákazník rozhodne platit bankovním převodem, souhlasí s tím, že se splatnost faktury zkracuje z běžných 14 dnů na 10 dnů. V případě zaslání výrobku poštou na adresu kupujícího, bude ke konečné ceně za zboží započítáno i poštovné a balné v celkové hodnotě 60 Kč.

 5. Dodací lhůta: Objednávky standardně vyřizujeme do 5 – 7 pracovních dnů. Pokud není možné z některého důvodu termín dodržet, je vždy zákazník s předstihem informován a situace je sním řešena individuelně.

 6. Nedodržení splatnosti: zákazník souhlasí s tím a bere na vědomí, že v případě nedodržení splatnosti budeme účtovat penále ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení dle § 369 Obchodního zákoníku. Případná reklamace nemá vliv na splatnost faktury.
   


Ostatní práva a povinnosti se řídí Reklamačním řádem a platnými zákony ČR.

 

V Mladé Boleslavi dne 2.1.2013.