Ochrana osobních dat

Firma Lukáš Briestenský, se sídlem náměstí Míru 1003 Mladá Boleslav 293 01 IČ 48940283 (dále jen „správce“) je povinen dodržovat podmínky v souladu se Zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Údaje, které o Vás shromažďujeme

Shromažďujeme pouze takové osobní údaje, které nám umožní zhotovit Vámi objednanou zakázku. Jedná se o jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, IČO, DIČ a další údaje Vámi zadané při objednávce.

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než bude nutné k účelu jejich zpracování.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zadání objednávky a výroba Vámi zadaného výrobku.

Zpřístupnění dalším osobám

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů mohou být osobní údaje zpřístupněny dalším pracovníkům, kteří se přímo podílejí na výrobě Vaší zakázky, přičemž odpovědnost za zpracování osobních údajů ponese podle zákona i nadále společnost Lukáš Briestenský. Vaše osobní údaje nezpřístupníme jiným zpracovatelům než těm, u kterých tuto povinnost stanoví platný právní předpis, nebo zpracovatelům, s nimiž bude uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů, která ochrání Vaše práva stanovená zákonem o ochraně osobních údajů.

Další podmínky zpracování osobních údajů

Po přečtení těchto práv a pravidel ochrany osobních údajů berete na vědomí, že máte právo k přístupu k osobním údajům poskytnutým naší společnosti, jakož i právo na opravu takových údajů. Berete na vědomí, že jste byli informováni o dobrovolnosti Vámi poskytnutých osobních údajů.

 

V Mladé Boleslavi dne 2.1.2013